top of page

 ONDERNEMINGSRECHT 

Handelsrecht

Adviesverlening, bijstand, bemiddeling en betwistingen

Handelsrecht, Vennootschapsrecht, Consumentenrecht, Financieel Recht, Fiscaal Recht

Europees Recht, Antitrust, Internationale handel, Transportrecht, Contracten

Verzekeringsrecht, Aansprakelijkheidsrecht, Bouwrecht, Medisch recht

Intellectueel eigendomsrecht waaronder registratie van merken, octrooien, Auteursrecht.

Het voeren van onderhandelingen, bemiddeling,...

Vennootschapsrecht en insolventie

Advies en bijstand inzake de oprichting, werking, vereffening of beëindiging van de vennootschap.

Opstellen en wijzigen van statuten, fusies, splitsingen, aanpassing van uw vennootschap aan de nieuwe regelgeving, ...

Advies inzake vennootschapsstructuren, holdings, dochter- en zusterondernemingen.

Overdracht van aandelen, handelsfonds, handelsactiviteit,...

bottom of page