top of page

FAMILIERECHT

ECHTSCHEIDINGEN

Bij relationele moeilijkheden kan u op JV advocaten beroep doen. Zowel voor een vrijblijvend advies, het opstarten van een procedure als voor de verdediging van uw belangen. Advies over de echtscheidingsprocedure, het uitwerken van een billijke regeling voor de kinderen als voor de vereffening en verdeling van de gemeenschappelijke bezittingen. Wij staan u bij zowel voor de rechtbank, als in het kader van bemiddeling. 

Wat is een collaboratieve onderhandeling?

Het voeren van collaboratieve onderhandelingen is een vorm van minnelijke geschillenbeslechting. De bedoeling is om het geschil op te lossen door onderhandeling, om zo te komen tot een minnelijk akkoord tussen partijen. 

Elke partij wordt bijgestaan door een collaboratieve advocaat. Een collaboratieve advocaat stapt af van zijn traditionele rol als tegenstander van de andere partij, en probeert samen met de collaboratieve advocaat van de andere partij om in alle transparantie ‘creatieve oplossingen’ te vinden en partijen tot een akkoord te brengen. 

In tegenstelling tot de bemiddeling, is er bij een collaboratieve onderhandeling geen neutrale derde betrokken. De deelnemers aan de collaboratieve onderhandeling zijn de partijen en hun respectieve collaboratieve advocaten.

Wel kan er in het kader van een collaboratieve onderhandeling een beroep worden gedaan op één of meer deskundigen om een neutraal en objectief verslag en advies te verlenen. Dat vertrouwelijk advies is uitsluitend bedoeld om het zoeken naar een minnelijke oplossing te vergemakkelijken. De deskundige kan in geen geval beslissen over het geschil.

bottom of page