top of page

CONTRACTENRECHT

Contracten recht

Het afsluiten van overeenkomsten is in onze maatschappij een noodzaak geworden.

dagelijks worden we geconfronteerd met overeenkomsten die we dienen af te sluiten, denk maar aan telefonie, internet aankopen, nutsvoorzieningen, huurcontracten, reisovereenkomsten,...

In het handelsverkeer zullen de overeenkomsten de voorwaarden van samenwerking bepalen tussen de partijen. Door de internationalisering van de handel is het des te belangrijk geworden om een goede overeenkomst af te sluiten om indien het fout zou gaan uw rechten optimaal te beschermen.

Bijstand aan de opstelling van overeenkomsten kan u heel wat leed, tijd en geld besparen en JVadvocaten neemt het tot haar plicht om uw belangen maximaal te behartigen door u een correct advies te geven en u bij te staan bij de onderhandelingen en de redactie van uw overeenkomst.

Een jarenlange expertise maakt dat JVadvocaten u kan bijstaan diverse aspecten van contractenrecht zoals:

Familrechterlijke contracten: huwelijkscontracten, schenkingen, testamenten,...

Burgerlijk recht: huur, gebruik van goederen, nutsvoorzieningen, telecomoperatoren, aankopen, internet, dadingen, ...

Handelsrecht: handelshuur, samenwerkingsovereenkomsten, agentuur, distributie, import/export, ...

Transportrecht, concessies,...

Vennootschapsrecht: aandelentransacties, overnames , verkoop handelsfonds, fusies en splitsingen, opstellen notulen van Vergaderingen,...

Intellectuele eigendomsrechten: licenties, overdrachten, registratie, patenten,...

Financieel en bancair recht

...

Adviseer u tijdig, JVadvocaten staat ter uwer beschikking.

bottom of page