top of page

Erelonen

Bij de eerste consultatie worden afspraken gemaakt over het ereloon en de kosten die aan een dossier verbonden zijn, zoals bv briefwisseling, verplaatsingen en kosten van dagvaarding of griffiekosten.

JV advocaten werkt op basis van een uurtarief dat onder meer afhankelijk is van de moeilijkheidsgraad en de hoogdringendheid van het dossier. 

JV advocaten bespreekt deze steeds op voorhand met haar cliënten.

De facturatie

Tijdens het verloop van het dossier zal u op regelmatige tijdstippen een factuur verkrijgen met de details van de prestaties dewelke geleverd werden in het dossier en in overeenstemming met de gemaakte ereloonafspraken.

bottom of page